image banner
Thông báo vận hành tổng đài dịch vụ công 1022

Tổng đài 1022 được thiết lập nhằm tiếp nhận thông tin, giải đáp các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các lĩnh vực:

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đảm trách).

- Công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đảm trách).

- Tư vấn sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đảm nhiệm.

Tổng đài 1022 hoạt động nhằm tạo ra điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tương tác nhanh chóng tức thời với cơ quan Nhà nước về những vấn đề cần quan tâm, đồng thời để cơ quan Nhà nước kịp thời cung cấp với người dân và doanh nghiệp những thông tin về chính sách hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; về công tác phòng, chống dịch; tư vấn sức khỏe và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh .

- Tổng đài 1022 chính thức vận hành trên hệ thống bắt đầu từ 07 giờ, ngày 18/10/2021.

- Để tương tác, người dân và doanh nghiệp có thể gọi 0290 1022, sau đó:

Ấn phím 1: Để phản ánh nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Ẩn phím 2: Đ phản ánh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ấn phím 3: Để được hỗ trợ nội dung tư vấn sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.